Report

Grote bewegingen, grote impact. Eerste verkennende studie naar belangrijke trends en maatschappelijke vraagstukken voor de politie

September 29th 2017 - 11:16

De politie in Nederland heeft te maken met een snel veranderende omgeving en een dynamische samenleving, waarin nieuwe veiligheidsvraagstukken zich in rap tempo aandienen. Dergelijke vraagstukken staan niet op zichzelf en maken onderdeel uit van een serie mondiale ontwikkelingen waarmee de Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. Om haar koers, positie en inzet in de toekomst vast te kunnen stellen, is het van belang dat de politie zicht heeft op deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan, om daar adequaat op te anticiperen.

Dit rapport bevat een inhouds- en omgevingsanalyse en levert input op voor vervolgstappen in het strategietraject van de Politie. Het rapport presenteert maatschappelijke vraagstukken en verhaallijnen die houvast bieden voor te organiseren discussies met de belangrijkste stakeholders en de eigen medewerkers over de toekomst van de politie. Het is daarmee een eerste stap om blijvend te werken aan een kennisintensieve, lenige en toekomstbestendige organisatie.

Erik Frinking is the Director of the Strategic Futures Program at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University. For almost twenty years, he has been involved in addressing high-level, complex policy issues for a wide variety of European countries and international organizations. Mr. Frinking worked for more than 13 years at the Leiden branch of the RAND Corporation, where he was director of the Education, Science & Technology, and Innovation program.

Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm.

Reinier Bergema is strategic analyst at HCSS. He holds a dual Master’s degree in Political Science (International Relations) and Public Administration (Crisis and Security Management), both from Leiden University. His research focus includes, inter alia, radicalization, (jihadist) foreign fighters, and terrorism.

Karlijn Jans is a strategic analyst at HCSS. She holds a Master’s degree in European Studies specializing in German politics from King’s College London and a Master’s degree in European and International Law from Maastricht University. Her geographical expertise includes Europe and the transatlantic sphere. Ms. Jans further specialized in defense and security policies while studying as a visiting student at the Netherlands Defense Academy. Prior to her position at HCSS she worked as a policy advisor at the TNO’s EU office in Brussels. 

Tim Sweijs is a Senior Strategist. He is the initiator, creator, and author of numerous studies, methodologies, and tools for research projects in horizon scanning, conflict analysis, international and national security risk assessment, and capability development. He has led multicenter research projects for both private and public sector organizations – including the European Commission and various European governments.