News

Nieuwe HCSS studie voor Koninklijke Luchtmacht: ‘Vleugels voor Nederland’

July 21st 2016 - 10:07

De luchtmacht heeft behoefte aan een sterke lucht en ruimtevaartsector. Steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen lijken een paradigma shift te kunnen gaan veroorzaken voor zowel de industrie als de luchtmacht:

• afnemende houdbaarheid van technologie en accelererende innovatiecyclus;
• verschuiving van het belang van wapensystemen naar verbeterde informatiepositie;
• afnemend belang van materieel in eigen beheer naar het gebruik van services;
• noodzaak tot omvorming van gesloten naar meer open innovatiesystemen;
• noodzaak tot nieuwe vormen van verwerving die snelle innovatie toelaten;
• meer participatieve vormen van samenwerking: van klant leverancier naar partners.

Om hier de kansen en bedreigingen goed van te onderkennen en de operationele behoeften goed in te vullen, heeft de luchtmacht aangegeven innovation lead en launching customer te willen zijn op die terreinen waar ze operationeel behoeften heeft en de industrie kansen ziet business te kunnen ontwikkelen.

Doel van dit onderzoek was het vaststellen en uitdragen op welke wijze de lucht- en ruimtevaartsector zich in samenspraak met de luchtmacht sterker kan opstellen en positioneren om de strategische waarde van deze industrie voor de Nederlandse economische en veiligheidsbelangen te versterken. Hiervoor is er overleg geweest tussen de vertegenwoordigers van de kennisinstellingen, industrie en luchtmacht.

De conclusies en aanbevelingen die zijn opgesteld voor de overheid (luchtmacht), kennisinstellingen en de lucht en ruimtevaartsector zijn:

- Consolidatie van bestaande clusters is noodzakelijk om een sterker profiel aan de sector te geven en daarmee lijkt er behoefte aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen defensie, kennisinstellingen en de lucht- en ruimtevaartindustrie om samen met bouwers van sensoren, bedrijven in de dataverwerking, onbemande systemen te kunnen inspelen op kansen en operationele behoeften

- De langdurige verwervingsprocedures dragen niet voldoende bij aan de tijdige invulling van de behoeftes van de luchtmacht en de ontwikkeling en innovatie van de sector

- Betrek de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie vroegtijdig bij behoeftestelling en langetermijnplanning zodat snel duidelijk is wat de ambities en mogelijkheden zijn en alle stakeholders hun opties kunnen inbrengen en combineren

- Zet samen met EZ en regionale ontwikkelingsmaatschappijen in op het gezamenlijk zorgdragen voor het aanjagen en realiseren van substantieel ontwikkelingsprojecten op nationale schaal.

Zowel het rapport als de bijbehorende financieringswijzer zijn hier te vinden.